Wycena jednostki PPK

Wartości jednostek rozrachunkowych funduszy dostępne są na stronie https://ppkpocztylion.pl/wycena-jednostki-ppk/