Wybierz PPK
Pocztylion
dla
swoich pracowników

Dzięki naszemu wsparciu i zdalnym narzędziom wdrożysz program PPK w swojej firmie pracując w domowych warunkach.

Nasze produkty

Produkty finansowe Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowy wspierany przez pracodawców i państwo, zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to oszczędności na emeryturę z korzyściami podatkowymi, umożliwiające elastyczne zarządzanie kapitałem.
Otwarte Fundusze Emerytalne to prywatne fundusze emerytalne oferujące różnorodność inwestycyjną i potencjalnie wyższe zwroty z inwestycji.

ZARZĄD

Pocztylion-Arka PTE S.A.

Adam Gola

Prezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Bartosz Zawisza

Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Kompendium wiedzy o produktach Pocztylion-Arka PTE S.A.

Czym jest PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długo wyczekiwana odpowiedź na potrzeby emerytalne Polaków. Jest jedynym takim, powszechnym i dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania…

IKZE - wyższa emerytura niższe podatki

IKZE to dobrowolna, w ramach III filaru systemu emerytalnego, forma oszczędzania na emeryturę…

Co warto wiedzieć o OFE

Otwarty fundusz emerytalny to usługa długoterminowego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury…

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

AKTUALNOŚCI

Pocztylion-Arka PTE S.A.